Hibrit Protez Sistemi Uygulama Örnekleri

Dental implantlar artık diş hekimlerinin günlük uygulamaları arasında kendine yer bulmuş ve oldukça da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak klinisyenleri implantolojide en çok zorlayan durumların başında düzensiz alveoler kret rezorpsiyonlarının neden olduğu estetik açıdan zorlayıcı bölgeler gelmektedir. Kemik kaybına bağlı aşırı interalveoler mesafe olduğu durumlarda hibrit protez yapımıyla bu sorunun nasıl üste­sinden gelinebileceği hakkında bilgi vereceğiz. Hibrit Protezler hem tam diş eksikliğinde, hem de kısmi, yani bölgesel diş eksikliklerinde kullanılabilir. Diş eksikliği her ne kadar koruyucu diş hekimliğinin önem kazanması sayesinde azalacak beklentisi yaygın olsa da, yaşam sürelerinin uzaması nedeniyle dişsizlik toplumda ha­len önemli bir sorun olmaya devam edecek gibi gö­rünmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Dairesi verilerine göre, 2020 yılına kadar erişkin nüfusu 187 milyondan 245 139 000’a yükselecek ve artış 55-74 yaş arası nüfusta %86 olacak. Her ne kadar o tarihe dek dişsizlik oranı %30 civarında azalma gösterecek­se de yaşlı nüfusta gerçekleşecek büyük sayısal artış dişsiz hasta açısından artışı önleyemeyecek gibi gö­rünmektedir. Bu nedenle, dişsizlik için en iyi tedavi arayışı devam etmelidir.

Hasta ağzının görünür bölgesinde, bilindiği gibi, dişlerin (beyaz estetik) dişeti (pembe estetik) ile uyumu estetiğin anahtarlarının başında gelmektedir. Hibrit protezlerde ideal diş boyutlarına sadık kalınabilmesi, geri kalan doku eksikliğinin de istendiği boyut­larda dişeti renginde restoratif malzemeyle giderilebilmesi bu tedavi yöntemini ideal bir alternatif olarak protetik diş hekimliğine sunmaktadır. Bu avantajlarının yanında hibrit protezlerin implantların açılı veya hatalı konumda olmasından etkilenmemesi de çok önemli bir faktördür.

- Titanyum bar sistemi.

- Hekimlere ve hastalara sağladığı kolaylık.

- Çok zayıf kemiklerde bile 3,0 implant ile uygulanması.

- Bar uzunluk ve açı ayarlarının kendiliğinden ayarlanabilir olması.

 

Malzemelerin Seçimi

 

Abutmentların Ağızda Ayarlanması

 

Barların Ağızda Ayarlanması / Barları Kesilerek Ayarlanması

 

Barların Açılarının Ayarlanması

 

Bar Sisteminin Hazırlanması, Ağza Yerleştirilmesi

 

Tutucu Plastiğin Ayarlanması

 

Protezin Tutucu Yerlerinin Belirlenmesi ve Tutucu Plastiğin Proteze Yerleştirilmesi

 

Hibrit Protez Sisteminin Ağızdaki Son Hali

 

Dört İmplantlı, Üç Barlı Hibrit Protez Sistemi Uygulaması

 

İki İmplantlı, Tek Barlı Hibrit Protez Sistemi Uygulaması

 

Welcome to ladbrokes sign-up information.