General Implant

Almanya'da özel üretilmiş çok hassas üretim kabiliyetine sahip olan bu makinalar implant üretimin­de vazgeçilmez öğelerden birisidir. Yüksek otomasyona sahip Almanya'nın en gözde markalarından oluşan bu tezgahlar el değmeden lazer teknolojisi ile üretim yapmaktadır.

General İmplant olarak yaklaşık 25-30 seneden beri implant üretimi yapmaktayız. Hedefimiz yüksek kalite­de, kullanımı kolay ve pratik implantlar üretmek. Piyasadaki implant sitemlerinin çok komplike, karmaşık, karıştırılma tehlikesi yüksek sistemler olduğunu gördük. Aynı şekilde cerrahi implant malzemelerinin çok geniş ama yine karıştırılma tehlikesi yüksek olan malzemeler olduğunun farkına vardık. Bir implantalog bu malzemeleri karıştırarak hastanın ağzına büyük zararlar verebilirdi. Biz de bunu görerek bu tehlikeleri giderecek bir implant sistemi üretmeye karar verdik.

Biz General İmplant olarak Avrupa'nın en güçlü firmalarından biriyiz. En çok Güney Kore'de, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Avusturya'da ve diğer ülkelerde kullanılmaktadır. Aynı zaman­da Rusya'da dünya çapında da Japonya'da, Brezilya'da ve Avusturalya'da, özellikle Türkiye'de, İran'da ve Pakistan'da da çok çok iyi temsilciliklerimiz var. Daha birçok ülkede tanınıyoruz, ürünlerimizin satışını yapı­yoruz.” (General Implants Yönetim K. Başkanı Volker Schulz).

Yüksek kalitede Grade4 veya Grade5 Alman menşeili Titanyum çubuklarının CNC tezgahlarda lazer ile işlenmesi Mr. Schulz implant öl­çülendirmelerindeki hassasiyetin en önemli sırlarından birisidir. Bilim ve pratik zekanın son ürünü olan Mr. Schulz İmplantları ve onun protez parçaları bu tezgahlardaki özel bilgisayar yazılımları sayesinde üretim­deki hata payını neredeyse sıfıra düşürmüştür. Otomasyon sistemleri­nin üç boyutlu tasarımlarla birleştirilmesi, İmplantasyon başarı yüzde­sinin artmasında başrolü oynamaktadır.

Makinelerimiz çok pahalı ileri teknolojiye sahip makinelerdir. Makinelerin içindeki soğutma sistemi ve yağlar her altı ayda bir değiştirilmektedir. Bu işlemler çok hassas ve hata payını sıfıra indiren ürünler üretilmesine imkan sağlamaktadır. Ürünlerimiz çok kaliteli ve özel materyallerden üretilmiş olup çok çeşitliliği olan ürünlerdir. Her­şeyden önemlisi de çok iyi eğitim almış insanlarla çalışmaktayız. Her sene çalışanla­rımıza ileri derecede eğitim verilmekte. Onların da son teknolojiye uyum sağlaması ve üretim aşamasında bu bilgileri kullanmalarını beklemekteyiz.” (General Implants Genel Müdürü Daniel Pies).

Mr. Schulz implantlarının başarı oranlarının yüksek olmasının diğer bir se­bebi de Linkoss yüzey kalitesine sahip olmasıdır. Mr. Schulz laboratuvarların­da asitle muamele edilen implantların belli bir süre geçtikten sonra diş etin­de çeşitli komplikasyonlara sebep olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Asidin implanta uygulamış olduğu kimyasal deformasyon neticesinde kemikle ve diş etiyle zamanla meydana gelen gevşeme ölçüm makineleri ile ispat edilmiştir. Bu gevşeme zaman içerisinde implantın düşmesine daha da kötüsü, sinüs bölgesine kaçmasına sebep olabil­mektedir. Asit ile muamele edilmeyen Linkoss yüzey özel formülasyonu ile birlikte bütün bu olasılıkların önüne geçmiştir. General İmplant laboratuvarlarında geliştirilen özel formü­lasyonla zirkonoksit mikro granül kombinasyonu neticesinde Linkoss yüzey implantoloji ta­rihinde yeni bir kapı açmıştır. Yüzey, üretim tekniğinde kullanılan iki safhalı Lazer işlemi Al­man Nano teknolojisi ile birleşince insan bünyesi ile çok hızlı uyum gösteren bir yapıya dönüşür. Linkoss yüzeyin hem diş eti hem de kemik ile mükemmel bir uyum göstermesi Mr. Schulz İmplantları­nın osseointegrasyon oranının çok yüksek olmasını sağlamaktadır. Mikron düzeyindeki yatay ve dikey oyuklu yumuşak dokuyla uyumlu Linkoss yüzeyi nedeni ile Mr. Schulz implantları yıllar sonra dahi kemik kaybını (resorpsiyon) en aza indirmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Liskoss yüzeyin hidrofilik olma özelliği la­boratuvarlarda yapılan deneylerle kanıtlanmıştır.

Yenilikçi estetik cerrahinin öncüsü Mr. Schulz implantları özel tasarlanmış Yivlerle birlikte sert ve yumuşak kemikler için çeşitli çözüm yolları sunmaktadır. Kemiğe yerleştirilmesinin çok rahat ve kolay olması diş hekimini yormadan hızlı bir şekilde uygulanması Mr. Schulz implantlarının en belirgin özelliklerindendir. Sunduğu alternatif çözüm yolları ile birlikte cer­rah ve implantologlardan tam not alan Mr. Schulz implantlarının erken yük­leme olanağının olması çok büyük bir artıdır. Özel yiv tasarımları Doğal Graft oluşumunu maksimum seviyeye çıkartarak, yüksek seviyede pirimer stabilizas­yonu sağlar. Üst yapı aşamasında implantın mükemmel bir tutuculuk gösterdi­ğini gözlemlenmesi bilimsel sahadaki istatistiklerde Mr. Schulz implantalarını en üste çıkarmaktadır. Özellikle Sipesifik bir tasarım olan Silindir, Aktif, Mini, Süper mini, Zirkon ve daha birçok implant sistemleri ile Mr. Schulz implant operasyonlarında farklı çözüm yolları sunmaktadır.

Özel bir buluş olan Hibrit protez sistemi ile Mr. Schulz, total protez uygulamalarına büyük bir yenilik getirmiştir. Bir tasarım harikası olan Hibrit protez titanyum barların iç içe geçmesi ile, bu barların üzerine yerleştirilen tutucu parçalardan oluşur. Bar uzunluk ve açılarının kendiliğinden ayarlanabilir olması laboratuvar işçiliğini ortadan kaldırarak diş hekimlerine zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Üst yapı seçeneklerinde kullanılan Titanyum, Peek, plastik ve Zirkon gibi malzeme­lerle Mr. Schulz implantları daha da önem kazanmış­tır. Mr. Schulz üst yapı seçeneklerinde İyileşme başlığı, Ölçü postu, Abutment, Locator ve Ball attachment gibi zengin üst yapı çeşitleri ve bu parçaların geniş işçilik arzeden boyları maliyet gözetilmeden hekimlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Welcome to ladbrokes sign-up information.