Uzun yılların deneyiminin geldiği son nokta olan Linkoss yüzey, Nano tek­nolojisi ile birleştirilmesi sonucu Mr. Schulz kalitesini ortaya çıkarmıştır. Mr. Schulz laboratuvarlarında asitle muamele edilen implantların belli bir süre geçtikten sonra diş etinde çeşitli komplikasyonlara sebep olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Asidin implanta uygulamış olduğu kimyasal de­formasyon neticesinde kemikle ve diş etiyle zamanla meydana gelen gev­şeme ölçüm makineleri ile ispat edilmiştir. Bu gevşeme zaman içerisinde implantın düşmesine daha da kötüsü, sinüs bölgesine kaçmasına sebep ola­bilmektedir.

Mr. Schulz implantımızın Almanya’da özel üretilmiş çok hassas makinelerde Lazerle işlenmesi Linkoss yüzeyin hem diş eti hem de kemik ile mükemmel uyum gösterme­sine sebep olmuştur. Alman teknolojisinin son ürünü olan makinelerinde üretilen Mr. Schulz implantlar mikron yü­zeydeki yatay ve dikey oyuklu Linkoss yüzey sayesinde yu­muşak dokuyla mükemmel uyumludur. Yapısındaki mikron düzeyindeki çukurlar kemiğin yüksek düzeyde korunmasını sağlar. Osseointegrasyon düzeyinin diğer bütün implant fir­malarına nazaran en az 1,5 kat daha fazla olması bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Osseointegrasyon oranı olarak diğer bütün implant markalarının %30’u geçemediği test­lerde Linkoss yüzey %59,5 oranı ile büyük bir fark oluştur­maktadır.

Linkoss yüzeyin hidrofilik olma özelliği laboratu­varlarda yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. Linkoss yüzey; kanın yüzeye ilk temasından hemen sonra implant yüzeyi­nin tamamını kapsaması, osseointegrasyonu oluşturması hatta oluşturmasının yanı sıra osseointegrasyonu hızlan­dırması ile büyük bir yeniliğe kapı açmıştır.

Mr. Schulz implantlarının Yiv tasarısı ile; 5 Vertikal Yiv’den oluşması, doğal graft oluşumunun hızlandırması, maksimum düzeyde graft toplaması ve kanın apeks bölge­sinden boyun bölgesine taşınmasını kolaylaştırır.

 
 

Welcome to ladbrokes sign-up information.